جهات تكثر مفاهيم تصوري وتصديقي

۱الف--بساطت وتركب۲-حقيقت واعتبار۳-جزئيت وكليت

ب-۱-بداهت ونظري۲-حقيقي واعتباري۳-جزئيه وكليهامتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 285
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:48 | نویسنده : محمد علی به ابادی |