ارزش شناخت

شناخت انسان را چنانچه با واقعيت مطابقت داشته باشد حقيقت نامندودرصورت عدم تطابق غير حقيقي وفاقد ارزش استامتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 282
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:47 | نویسنده : محمد علی به ابادی |