مبادي علم

هر دانشي داراي1-تعريف2-موضوع3-هدف4-اقسام5-روش كار6-ارتباط با ساير علوم 7-ماهيت موضوع8- تاريخچه ميباشد اين موارد در مقدمه هرعلمي مطرح ميگردد وبان رئوس ثمانيه ميگويندامتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 285
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:47 | نویسنده : محمد علی به ابادی |