ايا درشناخت خطا رخ ميدهد؟

پا يه واساس شناخت بشر بد يهيات است كه جزء علم حضوري وخطا نا پذير است ليكن در ادراكات حسي وعقلي امكان خطا وجود دارد كه با كمك عقل بر طرف ميگردد

 امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 285
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:45 | نویسنده : محمد علی به ابادی |