ايا درشناخت خطا رخ ميدهد؟

پا يه واساس شناخت بشر بد يهيات است كه جزء علم حضوري وخطا نا پذير است ليكن در ادراكات حسي وعقلي امكان خطا وجود دارد كه با كمك عقل بر طرف ميگردد

 امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 257
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:45 | نویسنده : محمد علی به ابادی |