مكاتب شناخت شناسي

بطور كلي دو مكتب وجود دارد اصالت حس واصالت عقل

نقش حس در پيدائي مفاهيم كلي ماهوي است وبس وبقيه كارهاراعقل انجام ميدهد اين در خصوص تصورات است ودر امر تصديقات حس مطلقا نقش نداردوتصديق كار نفس است خصوصا بديهيات وعلوم حضوري وهليات بسيطه.امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 227
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:49 | نویسنده : محمد علی به ابادی |