تعريف علم-

الف-ادراك شيئ ياصورت ويا مفهوم ان .اين تعريف باقسام است

ب-انكشاف واقع بما هو حقه اين تعريف به عمل است

ج-امري ذهني كه حاكي از شئي موجود در هستي است (حد تام)

و بالاخره برخي معتقدندكه علم امري بسيط وغير قابل تعريف منطقي ا ست.

 امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 324
برچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 16 شهريور 1391 | 1:43 | نویسنده : محمد علی به ابادی |